Spende german-foreign-policy.com
Anzeige
Wiadomości
Aufnahmestopp
13.11.2015
Nach der partiellen Schließung der schwedischen Grenzen für Flüchtlinge verhängt das erste deutsche Bundesland einen Aufnahmestopp.

EU oder Krieg
09.11.2015
Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnt vor einem Zerfall der EU.

Neue Lager
15.09.2015
Die Innenminister der EU haben sich auf Maßnahmen geeinigt, die Flüchtlinge aus Deutschland fernhalten sollen.

Krieg in Europa?
24.09.2014
Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt warnt vor einem neuen Krieg in Europa.

Verletzte ausgeflogen
03.09.2014
Die Bundeswehr hat 20 verwundete Kämpfer aus der Ukraine zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen.

Außen und innen
26.08.2014
Der deutsche Außenminister moniert eine mangelnde Zustimmung in der Bevölkerung für eine offensive deutsche Weltpolitik.

Die Verantwortung Berlins
20.05.2014
Der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen erhebt im Konflikt um die Ukraine schwere Vorwürfe gegen Berlin.

"Ein gutes Deutschland"
30.04.2014
Das deutsche Staatsoberhaupt schwingt sich zum Lehrmeister der Türkei auf.

Die Dynamik des "Pravy Sektor"
11.03.2014
Der Jugendverband der NPD kündigt einen "Europakongress" unter Beteiligung des "Pravy Sektor" ("Rechter Sektor") aus der Ukraine an.

Der Mann der Deutschen
18.02.2014
Die deutsche Kanzlerin hat am gestrigen Montag zwei Anführer der Proteste in der Ukraine empfangen.

Bezpieczeństwo bez granic
07.07.2006
KARLSRUHE/BERLIN
(Relacja własna) - Podczas elitarnej konferencji "Future Security" niemiecki rząd obiecał przyznanie środków badawczych niemieckim koncernom zbrojeniowym; ich wysokość ma wynieść okrągłe sto milionów euro. Technologie opracowywane przez te koncerny wykorzystywane są między innymi do zabezpieczania granic EU przed napływem imigrantów i do śledzenia obywateli. Służą one prewencyjnemu zwalczaniu działań wywrotowych i powstańczych ("Crowd Control") i mają chronić zachodni styl życia. Jak powiedziała minister kształcenia Annette Schavan w mowie wygłoszonej na zorganizowanej przez państwowe Stowarzyszenie Fraunhofer konferencji, ministerstwo chce do końca tego roku przedstawić "narodową strategię bezpieczeństwa". Jej zadaniem ma być stworzenie ram dla ściślejszej współpracy cywilnych i wojskowych instytucji badawczych oraz połączenie jej beneficjentów w sieć - chodzi o takie instytucje jak policja, służby kryzysowe, wojsko, służby specjalne i prywatne przedsiębiorstwa. Ministerialne plany odpowiadają zamiarom rządzących w Niemczech partii, dążących do poszerzenia kompetencji instytucji bezpieczeństwa oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przemysłu zbrojeniowego: sektor represji postrzegany jest jako gigantyczny wschodzący rynek, na którym niemieckie firmy wciąż są zdominowane przez amerykańskich potentatów.
Jak poinformowało Stowarzyszenie Badań nad Obronnością i Bezpieczeństwem Instytutu Fraunhofer, sympozjum zorganizowane w dniach 4-5 lipca w Karlsruhe miało służyć jako "platforma komunikacyjna" dla czołowych postaci z obszaru polityki, władz wykonawczych, biznesu i nauki. Realizacja tego zadania polegała na pokazaniu niemieckiego "potencjału technik bezpieczeństwa i badań prewencyjnych" na tle międzynarodowej konkurencji. Na sympozjum obecni byli obok naukowców i przedstawicieli Ministerstwa Kształcenia i Badań (BMBF) także prokurator generalny Kay Nehm, członkowie Ministerstwa Obrony (BMVg) i Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), jak również reprezentanci niemiecko-europejskich koncernów zbrojeniowych, m.in. EADS, Dynamit Nobel, Diehl, Rheinmetall oraz Siemens.[1] Minister Kształcenia Schavan przyznała im środki na badania z budżetu federalnego w wysokości stu milionów euro; w najbliższych latach ma do tego dojść kolejne 250 milionów euro ze środków UE.[2]
Zachodni styl życia
Jak poinformowała w mowie otwierającej sympozjum minister Schavan, kierowany przez nią resort opracowuje właśnie "narodową strategię bezpieczeństwa", która ma służyć ochronie zachodniego "stylu życia". Uwzględnione w niej mają być nie tylko wyniki badań naukowych z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i inżynieryjnych, lecz także ustalenia badaczy społecznych dotyczące powstawania kryzysów w kraju i zagranicą. Podobnie, jak to obecnie jest w modzie w Minsterstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwie Obrony, Schavan opowiedziała się za używaniem "szerokiego pojęcia bezpieczeństwa", które nie odróżnia zagrożeń w kraju i zagranicą.[3] Podobnie rozumie bezpieczeństwo Stowarzyszenie Fraunhofer: zakończona właśnie konferencja Stowarzyszenia Badań nad Obronnością i Bezpieczeństwem Instytutu Fraunhofer [4] poświęcona była obronie przed uchodźcami i nielegalną imigracją ("zabezpieczanie granic"), kontrolą własnego społeczeństwa ("screening personalny", "crowd control") oraz zabezpieczeniami przed atakami skierowanymi przeciw strategicznej infrastrukturze państwa lub przepływem towarów.[5] Strategia badawcza instytutu nastawiona jest, według jego własnych deklaracji, na technologie wykorzystywane w operacjach zagranicznych niemieckiego wojska. W publikacjach Bundeswehry można przeczytać, że optymalizacji miałyby wymagać "zdolności przywódcze", szpiegostwo, mobilność i skuteczność, jak również "wytrzymałość" i "zdolność przeżycia" na obcym terytorium.[6]
Beneficjenci
Według planów BMBF połączone powinny zostać nie tylko działania cywilnych i wojskowych instytucji badawczych, zajmujących się technikami bezpieczeństwa, lecz także beneficjenci tych rozwiązań mieliby być włączeni w powstającą sieć. Minister Schavan zalicza do nich policję, straż pożarną, Pomoc Techniczną (Technisches Hilfswerk - THW), służby kryzysowe i prywatne przedsiębiorstwa działające we wrażliwych sektorach, takie jak elektrownie, firmy transportowe i komunikacyjne. "Beneficjentami" miałyby być także służby specjalne ("urzędy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo"); wspólnie udało im się dopiero co "z sukcesem sprostać (...) wielkiemu wyzwaniu", jakim były mistrzostwa świata w piłce nożnej.[7] Swoimi planami Schavan włączyła się w szereg działań polegających na systematycznym łamaniu narzuconego jeszcze przez aliantów w 1945 roku absolutnego zakazu centralizacji niemieckiego aparatu bezpieczeństwa; aktualne plany berlińskich partii rządzących przewidują zaś zawieszenie istniejących do tej pory ograniczeń dla współpracy niemieckich wewnętrznych i zagranicznych służb specjalnych (Federalne Służby Wywiadowcze BND, Wojskowe Służby Kontrwywiadu, Urząd Ochrony Konstytucji) i przyznanie im daleko idących uprawnień w zakresie kontroli i nadzoru.[8]
Optymalne wsparcie
Na realizacji tych planów skorzystają przede wszystkim niemieckie koncerny zbrojeniowe, działające w wartym 35 miliardów euro sektorze zajmującym się tzw. bezpieczeństwem. Choć sektor ten ciągle rośnie, niemieckie firmy na nim działające pozostają w cieniu dominujących na nim amerykańskich koncernów.[9] W celu wzmocnienia krajowego potencjału Schavan obiecała niemieckim przedsiębiorstwom "optymalne wsparcie" przy staraniu się o środki unijne na badania. W tym celu rząd niemiecki w momencie objęcia przewodnictwa w UE stworzy "narodowy punkt kontaktowy". Po rozmowach z unijnym komisarzem Günterem Verheugenem minister Schavan wychodzi z założenia, że dwadzieścia procent unijnego budżetu na badania nad bezpieczeństwem, wynoszącego 1,3 miliarda euro, przypadnie Niemcom.[10]
Dialog
By z góry zapobiec protestom skierowanym przeciwko ministerialnym planom, Schavan zapowiedziała, że dąży do "społecznego dialogu", który miałby "wyostrzyć świadomość obywateli na kwestie bezpieczeństwa i zapewnić sukces badań nad bezpieczeństwem".[11]
Więcej informacji na temat niemieckich badań zbrojeniowych i poświęconych bezpieczeństwu znajdziesz tutaj: Badania wojskowe, Rüstungsforschung, Ein Gebot der Zeit, Beschleunigter Transfer, Interview mit Prof. Jürgen Kirschner i Wunderwaffen
top print
© Informationen zur Deutschen Außenpolitik

info@german-foreign-policy.com

Valid XHTML 1.0!